Biblioteka

Biblioteka nudi 4500 raznih naslova beletristike, od toga znatan broj knjiga koji je namjenjen školskoj djeci. U planu je izrada kataloga koji će ovdje biti objavljen.

Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h

Pronađite nas na
Facebooku

Radno vrijeme

Tajništvo radi svaki dan od 09:00h do 11:00h

Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h

Kontaktirajte nas

Šetalište Joakima Rakovca 33
51 000 Rijeka

T: 051 218 565
F: 051 218 565

e-mail: citaonica@email.t-com.hr