O nama

Od osnutka Društva Hrvatska čitaonica Trsat je djelovala u školskoj zgradi koja nije bila adekvatan prostor. Na skupštini Društva održanoj 15. siječnja 1893. god. prijedlog Josipa Linića pokrenuo je inicijativu za izgradnju vlastite kuće. Eugen Matković predložio je skupštini Društva 20. siječnja 1895. osnivanje građevnog odbora u slijedećem sastavu: Dran Matković st., Toma Matković, Fran Šikić i Nikola Glavan kao građevni stručnjaci, te dr. Rude Linić kao pravnik.

Krenulo se u prikupljanje sredstava putem izdavanja zadužnica (dionica)

Upisano je bilo 500 zadužnica,

Dogovoreno je da se Dom izgradi na zemljištu Tonke Kućel i Josipa Linića. Osnovu nacrta Doma izradio je Toma Matković, a troškovnik gradnje Mate Glavan.

Na glavnoj godišnjoj skupštini društva od 6. siječnja 1896. izvijestio je Građevni odbor prisutno članstvo da je izgradnja Doma moguća, da su nacrt i troškovnik izrađeni i da su povoljni izgledi za osiguranje financijskih sredstava.

Četiri mjeseca kasnije (3. svibnja 1896) održana je izvanredna glavna skupština društva na kojoj je prihvaćen izvještaj upravnog i Građevnog odbora društva o obavljenim pripremama za gradnju Doma i donijeta je odluka da se pristupi njegovoj izgradnji.

Dioničari su nakon toga potpisali i isplatili upisane dionice. Kasnije su se odrekli svojih udjela (potrazivanja) u korist Čitaonice.

Ostali, manji dio financijskih sredstava, nabavljen je zajmom od Hrvatske hipotekarne banke u Sušaku.

Na izvanrednoj glavnoj skupštini društva od 4. lipnja 1896. povjereno je vodstvo gradnje Tomi Matkoviću, a ostali članovi Građevnog odbora određeni su njegovim zamjenicima.

Vođenje gradnje preuzeo je na sebe Građevni odbor.

Pronađite nas na
Facebooku

Radno vrijeme

Tajništvo radi svaki dan od 09:00h do 11:00h

Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h

Kontaktirajte nas

Šetalište Joakima Rakovca 33
51 000 Rijeka

T: 051 218 565
F: 051 218 565

e-mail: citaonica@email.t-com.hr