Izborna skupština HČT te konstituirajuća sjednica U.O

ruj. 2, 2018

14.06.2018. održala se Izborna skupština HČT, na kojoj je biran novi U.O. i N.O. Dok je stari razriješen dužnosti, g. Matković podnio je ostavku na dužnost predsjednika U.O.

19.06.2018. na konstituirajućoj sjednici U.O. Jednoglasno je izabrana gđa. Milica Lulić za predsjednicu U.O. Te g. Mirko Šoštarić za dopredsjednika U.O. Novoizabranom U.O. i N.O. A napose gđi.Lulić i g. Šoštariću – čestitke i puno uspjeha u radu!

Pronađite nas na
Facebooku

Radno vrijeme

Tajništvo radi svaki dan od 09:00h do 11:00h

Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h

Kontaktirajte nas

Šetalište Joakima Rakovca 33
51 000 Rijeka

T: 051 218 565
F: 051 218 565

e-mail: citaonica@email.t-com.hr