Pregled kulturnih događanja u HČT u 2018. godini

ruj. 2, 2018

U 2018.g. HČT nastavila je tempo iz prošle godine sa proslavama:
▪ 8. marta međunarodnog dana žena
▪ obilježavanje dana Trsata 21.04.18.
▪ nastup Gradske glazbe Trsat
▪ nastup O.Š. Trsat
▪ nastup ansambla “Intermmezo”
te ugošćavanjem u svom prostoru niza međunarodnih kulturnih udruga, kao što su: DZMH – zajednica MađaraMatica Slovačka iz Rijeke, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo “DNJIPRO” iz Rijeke, koje je upriličilo natjecanje u solo pjevanju pod vodstvom Olge Kaminske te plesni ansambl Ukrajina iz Toronta, Kanada.

Pronađite nas na
Facebooku

Radno vrijeme

Tajništvo radi svaki dan od 09:00h do 11:00h

Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h

Kontaktirajte nas

Šetalište Joakima Rakovca 33
51 000 Rijeka

T: 051 218 565
F: 051 218 565

e-mail: citaonica@email.t-com.hr